Wspieraj projekt – przekaż darowiznę

Tutaj możesz wpłacić darowiznę – tutaj nie płaci się za bilet

Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”, wydawca Platformy Pozarządowy Expert, jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego. Możesz wesprzeć nasz projekt, przekazując nam darowiznę.

Na 2 sposoby możesz dokonać wpłaty darowizny

(1) Wpłać za pośrednictwem PayPal, kliknij:

paypal

(2) Wykonaj przelew na nasz rachunek bankowy:

92 2130 0004 2001 0563 1353 0001

Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”
ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków
tytułem: darowizna na cele statutowe

Taka darowizna podlega odpisowi od dochodu.

  • Jeśli jesteś osobą fizyczną, możesz przy rocznym rozliczeniu podatkowym odliczyć od swojego dochodu kwotę darowizny stanowiącej do 6% Twojego dochodu (podstawa prawna: art. 26, ust.1, punkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26.07.1991 r. z późniejszymi zmianami).
  • Jeśli reprezentujesz firmę / instytucję / organizację (tzw. osobę prawną), możesz odliczyć od swojego dochodu kwotę darowizny stanowiącej do 10% dochodu osoby prawnej (podstawa prawna: art. 18, ust. 1, punkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dn. 15.02.1992 r. z późniejszymi zmianami).

Podstawą odliczenia jest dokument wpłaty darowizny (potwierdzenie dokonania przelewu/wpłaty) na rachunek Stowarzyszenia.