Noc Szkoleń

Moje prawa w pracy

39,00 

2017-03-25, godz. 18:00-19:45

, woj. mazowieckie

kategoria:

Brak miejsc

Kategoria: Tag:

Opis wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe CEDOZ przy ul.Moniuszki 1 A w Warszawie


Stosunek pracy jest relacją zachodzącą pomiędzy pracownikiem, a pracodawca, w ramach której strony posiadają wzajemne zobowiązania. Dotyczą one zarówno praw jak i obowiązków dotyczących stron stosunku pracy, czyli pracownika i pracodawcy. Zapraszamy na warsztat w którym przybliżymy prawa pracownika.

Czy wiesz, że pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy ma prawo do:

 • równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania lub przynależność związkową
 • bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • godziwego wynagrodzenia
 • wypoczynku
 • wglądu do dokumentów znajdujących się w zakładzie, a dotyczących bezpośrednio jego osoby
 • zrzeszania się w organizacje w celu obrony i reprezentacji swoich praw i interesów
 • dochodzenia swych praw przed sądem

Warsztat poprowadzi: Monika Smulewicz


Informacje o prowadzącym - Monika Smulewicz

Wiceprezes w Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ, Partner w Grant Thornton, pomysłodawczyni i współzałożycielka marki ePlanneR.pl Mama, żona, menedżer, ekspert w dziedzinie prawa pracy z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich z bogatym doświadczeniem szkoleniowym, doradczym i zamiłowaniem trenerskim. Na co dzień zarządza outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w Grant Thornton. Odpowiada za kształtowanie oferty, procedur oraz standardów świadczenia usług outsourcingowych. Podejmuje kluczowe decyzje w zakresie rozwoju biznesu oraz działań komunikacyjno-marketingowych. Na bieżąco czuwa nad realizacją kilkuset kontraktów outsourcingowych, efektywnie kontrolując i zarządzając pracą kilkudziesięciu zespołów projektowych. Monika buduje trwałe relacje z klientami, których fundamentem są wzajemny szacunek, najwyższa staranność i elastyczność w reagowaniu na potrzeby i wymagania klientów związane z ich dynamicznym rozwojem. Monika kieruje również Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ. Jest ekspertem w dziedzinie kadrowo-płacowej, z bogatym doświadczeniem szkoleniowym, doradczym i zamiłowaniem trenerskim. Wykładowca liczących się uczelni wyższych. Ceniona prelegentka konferencji i kongresów. Autorka specjalistycznych publikacji, aktywnie współpracująca z branżowymi mediami. Jej misją zawodową jest „dzielenie się wiedzą specjalistyczną w celu podniesienia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwa na rzecz pracowników.” Monika to także pomysłodawczyni i współzałożycielka marki ePlanneR.pl – aplikacji on-line wspierającej przedsiębiorców w optymalnym planowaniu i rozliczaniu czasu pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Dane organizatora

 • Nazwa organizatora: Cedoz Sp z o.o.
 • Sprzedawca: Monika Smulewicz
 • Address:
 • No ratings found yet!